Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI

24 stycznia (poniedziałek) na krajowej ósemce w miejscowości Cieszyce, inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli  pojazd cysternę należącą do krajowego przewoźnika.

Pojazdem przewożono 10 tysięcy litrów oleju opałowego , sklasyfikowanego w międzynarodowych przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych ADR pod numerem UN 1202.

Kontrola wykazała zły stan techniczny jednostki transportowej. W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili usterkę niebezpieczną układu hamulcowego polegającą na nadmiernym zużyciu i spękaniu tarcz hamulcowych kół przedniej osi.

Dalsza kontrola wykazała, że w nie lepszym stanie znajduje się szyba czołowa pojazdu, a tachograf zainstalowany w pojeździe nie posiadał tabliczki potwierdzającej wykonanie sprawdzenia okresowego.

W trakcie kontroli okazało się, iż przewoźnik naruszył również regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, dopuszczając do przewozu jednostkę transportową z nieczytelnymi tablicami barwy pomarańczowej, wyposażoną w  gaśnice, które nie posiadały potwierdzenia kontroli okresowej.

Wobec powyższego, inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego pojazdu i wydali zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki niebezpiecznej.

Na kierującego nałożyli mandat karny, a wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie wszczęli postępowania administracyjne.    

  JPEGPojazd Inspekcji Transportu Drogowego i pojazd cycterna z towarami niebezpiecznymi (307,89KB)

Wersja XML