Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZEŁADOWANY POJAZD ASENIZACYJNY W FATALNYM STANIE TECHNICZNYM WYELIMINOWANY Z RUCHU

We wtorek (25 stycznia) w północnej części Wrocławia i na terenie powiatu trzebnickiego dolnośląscy inspektorzy ITD prowadzili działania mające na celu eliminowanie z ruchu przeciążonych pojazdów. Do typowania pojazdów do kontroli wykorzystano dwa nieoznakowane radiowozy.

W trakcie działań zatrzymano pojazd asenizacyjny, którym lokalny przedsiębiorca odbierał nieczystości ciekłe z terenu gminy Wisznia Mała w powiecie trzebnickim. Do zatrzymania doszło tuż przed wjazdem na zlewnię. W celu ustalenia jego masy pojazd skierowano na punkt ważenia przy ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu. Po zważeniu beczkowozu okazało się, że zostało on przeładowany o ponad 5 ton w wyniku czego dopuszczalny nacisk jego tylnej osi na drogę został przekroczony o blisko 4 tony. Kierowca będący jednocześnie przedsiębiorcą w toku kontroli nie okazał żadnego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego i wyjaśnił, że „musi jakoś zarobić”.

Po sprawdzeniu beczkowozu w rejestrze CEPiK okazało się, że pojazd ten nie posiadał aktualnych badań technicznych, których ważność upłynęła ponad 2 miesiące wcześniej.

Dalsze czynności  funkcjonariuszy ITD ujawniły szereg usterek w kontrolowanym pojeździe. Najpoważniejszą z nich okazało się nadmierne zużycie i spękanie tarczy hamulcowych kół przedniej osi. Usterkę zakwalifikowano jako usterka niebezpieczna. Oprócz uszkodzonych hamulców pojazd miał niesprawne oświetlenie. Inspektorzy stwierdzili również brak jednej z nakrętek mocujących koło. Uwagę kontrolujących zwróciły również zużyte tablice wyróżniające „pojazd długi i ciężki” oraz ostre krawędzie nadwozia stanowiące zagrożenie dla innych uczestników ruchu, będące pamiątką po wcześniejszym zdarzeniu drogowym. Oględziny wnętrza pojazdu ujawniły wyłamanie poręczy umożliwiającej bezpieczne wejście do szoferki.

Wobec zaistniałej sytuacji inspektorzy zatrzymali dowód rejestracyjny niesprawnego pojazdu i wydali zakaz dalszej jazdy do czasu usunięcia usterki niebezpiecznej i doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego. Wobec kierującego będącego jednocześnie przedsiębiorcą wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem bardzo wysokich kar finansowych.

 

 

Wersja XML