Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NIEFORTUNNY POCZĄTEK SEZONU TURYSTYCZNEGO

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu wyeliminowali z ruchu niesprawny autobusów mający przewieść dzieci jednego z wrocławskich przedszkoli na wycieczkę do Środy Śląskiej.

23 marca 2022 r. Dolnośląscy inspektorzy  w odpowiedzi na zgłoszenie zaniepokojonego organizatora wypoczynku dokonali szczegółowej kontroli autokaru.

Wyniku podjętych czynności skontrolowano:

- stan techniczny pojazdu oraz jego obowiązkowe wyposażenie

- uprawnienia przewoźnika i kierującego do wykonywania przewozu

- stan psychofizyczny a w szczególności trzeźwość kierującego

- przestrzeganie norm czasu pracy i wymaganą dokumentację

W toku przeprowadzonej kontroli zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu  z uwagi na wycieki płynu eksploatacyjnego i usterkę oświetlenia. Kontrola wykazał również brak wymaganego sprawdzenia okresowo tachografu. Kierowca w trakcie kontroli nie okazał wymaganych dokumentów.

Wobec powyższego stanu faktycznego pojazd skierowano na stację diagnostyczną a przewoźnika zobowiązano do podstawienia drugiego autobusu.

Kierującego ukarano mandatami karnymi a wobec podmiotu realizującego przewóz wszczęto postępowanie administracyjne zagrożeń nałożeniem kary pieniężnej.

 

 

 

Wersja XML