Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kosztowna jazda na zakazie

W niedzielę (3 września) na 156 km autostrady A4 inspektorzy z wrocławskiego oddziału dolnośląskiej ITD prowadzili kontrole ukierunkowane na przestrzeganie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach. W trakcie działań do kontroli wytypowano cztery pojazdy członowe przewoźników zagranicznych. Jak się później okazało, trzema z zatrzymanych pojazdów przewożono wyroby stalowe. Czwartym pojazdem przewożono ładunek foli.Szczegółowa analiza dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem wykazała, że przewoźnicy wbrew obowiązującym ograniczeniom ruchu ustanowionym w  wakacyjne weekendy postanowili przewieźć ww. ładunki. Wobec powyższego Inspektorzy wstrzymali nieprawidłowe transporty, a kierujących ukarali mandatami karnymi. Wobec przewoźników i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach wszczęto postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem  kar pieniężnych.

 

Wersja XML