Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólny patrol inspektorów i policjantów na motocyklach

W czwartek i piątek (14 i 15 września)  motocyklowy patrolu składający się z inspektora  wrocławskiej ITD i funkcjonariusza Policji skontrolował przestrzeganie ograniczeń tonażowych ustanowionych we Wrocławiu i dolnośląskich powiatach. W trakcie działań nadzorem objęto ruch pojazdów na ul. Okulickiego, ul. Grabiszyńskiej i ul. Działdowskiej we Wrocławiu oraz ul. Stawowej w podwrocławskich Dobrzykowicach.  W następstwie podjętych czynności zatrzymano 9 pojazdów. Kierowcy wszystkich zatrzymanych pojazdów naruszyli zakazy tonażowe ograniczone stosownymi znakami. W toku kontroli badano również stan technicznych pojazdów. W 3 przypadkach stwierdzono usterki zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wszystkich kierowców, którzy zdecydowali się na nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego ukarano mandatami karnymi. Dowody niesprawnych pojazdów zatrzymano.

 

Wersja XML