Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dla osób niesłyszących

Pomoc tłumacza dla osób niesłyszących

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się:

e-mail:

fax: +48 71 326 51 61


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu  jako jednostka administracji zespolonej nadzorowana  przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ma zapewniony przez jednostkę nadrzędną  dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).


W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod  nr faksu +48 71 326 51 61 lub e-mail:


W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

 1. Email lub nr faksu.
 2. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  we Wrocławiu, ewentualnie prosimy o podanie nazwy wydziału, który realizuje tę usługę
 3. Termin spotkania (co najmniej na 4 dni robocze przed spotkaniem)
 4. Miejsce spotkania  (WITD w Wrocław czy delegatura w Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku).
 
Wersja XML