Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„WPADKA” 16 PRZY WYPRZEDZANIU NA A4

Dolnośląscy Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego po raz kolejny przeprowadzili wzmożone kontrole na autostradzie A4. Zatrzymano kierowców nie stosujących się do znaku B-26 – „zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe".

7 grudnia 2021 r. (wtorek), inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przeprowadzili kolejne działania kontrolne po obu stronach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 (od zjazdu Jarosław do zjazdu na Legnicę). W trakcie działań sprawdzano przede wszystkim czy kierujący pojazdami ciężarowymi stosują się do obowiązującego tam zakazu wyprzedzania. Za niestosowanie się do zakazu, konsekwencje poniosło 16 kierowców.

W trakcie kontroli, inspektorzy ujawnili również dwa naruszenia związane z brakiem aktualnych badań technicznych w  kontrolowanych pojazdach, brakiem ważnego świadectwa kierowcy oraz na naruszenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw                               i odpoczynku.

W związku powyższymi naruszeniami inspektorzy wszczęli 7 postępowań administracyjnych oraz zatrzymali 3 dowody rejestracyjne.

Na kontrolowanych kierowców nałożono również 13 mandatów karnych za naruszenia przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynku.

 

Wersja XML