Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KIEROWCO ! JEDZIESZ BEZ KARTY – TRACISZ PRAWO JAZDY

Jazda bez karty kierowcy, brak aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, brak ważnych uprawnienia kategorii C i CE wymaganych do kierowania zatrzymaniem zestawem pojazdów to, tylko niektóre z ujawnionych nieprawidłowości przy jednej kontroli drogowej przeprowadzonej przez Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

W poniedziałek 10 stycznia 2022r. w Legnicy zatrzymano do kontroli drogowej zestaw pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 40 ton.

Po zatrzymaniu pojazdu podjęto nieudaną próbę sporządzenia wydruku z karty kierowcy.

Mimo obowiązku, karta kierowcy nie została włożona do tachografu, ponieważ kierowca takiej nie posiadał. Z analizy zapisów tachografu wynikało, że taka sytuacja trwała co najmniej od miesiąca.

W wyniku kontroli uprawnień kierującego stwierdzono brak ważnej kategorii prawa jazdy C, CE wymaganej do kierowania zatrzymanym zestawem pojazdów. Termin jej ważności minął w kwietniu 2018 r. Również w tym też czasie upłynął termin ważności badań lekarskich i psychologicznych kierowcy.

W związku z naruszeniem przez kierującego obowiązku rejestrowania za pomocą tachografu na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi, na podstawie art. 135 ust 1 pkt 2a lit. a ustawy Prawo o ruchu drogowym zatrzymane zostało prawo jazdy. Na kierującego nałożono również mandat karny. Wobec przedsiębiorcy realizującego przewóz i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowanie administracyjne.

Niefortunnie rozpoczął się rok także dla kierowcy autobusu skontrolowanego przez dolnośląską Inspekcję Transportu Drogowego.

We wtorek 11 stycznia 2022r. w Nowej Rudzie wspólny patrol ITD z oddziału w Kłodzku oraz Policji skontrolował autobus należący do krajowego przewoźnika. W trakcie kontroli okazał się, iż kierowca prowadził pojazd bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy.

Jak wyjaśnił kontrolującym jechał jedynie na stację paliw w celu zatankowania autobusu i przejechał zaledwie niespełna 5 km, a samą kartę zapomniał zalogować w urządzeniu rejestrującym.

Zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące oraz został ukarany mandatem karnym. Z kolei wobec pracodawcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

 

 

Wersja XML