Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja na temat mandatów karnych

Inspekcja Transportu Drogowego informuje, iż na podstawie art. 100§ 2 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 457 ze zm.)

organem uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Grzywnę nałożoną mandatem karnym przez inspektora transportu drogowego należy uiścić wyłącznie na numer rachunku bankowego wskazany w odebranym blankiecie mandatu karnego.  

Formularz „mandaty” dostępny w internetowej bankowości elektronicznej nie jest przeznaczony do zapłaty za mandat karny nałożony przez inspektora transportu drogowego.

Wersja XML